Grafika

Litera
Projekt Gazety Wydziałowej 'Panie Jacku'
Projekt Opakowania Wody Mineralnej